top of page

Werkterreinen

Ergo rekent een aantal gebieden tot bureauspecialismen. Voor een deel gaat het om branches waarover het bureau veel kennis in huis heeft en voor een deel om onderzoeksmethodieken waarmee we veel ervaring hebben. Vaak ook gaat het om combinaties van branche-kennis en onderzoeksexpertise.

Ergo’s belangrijkste branchespecialismen zijn:

 • Overheidscommunicatie

 • Ruimtelijke Ordening en infrastructuur

 • Energie en Milieu

 • Ontwikkelingssamenwerking

 • Zakelijke en financiële dienstverlening

 • ICT

Onderzoeksspecialismen zijn:

 • Onderzoek naar websites en webanalyse

 • Onderzoek naar digitale magazines

 • Communicatie- en imago-onderzoek

 • Perscommunicatie

 • Lobby en belangenbehartiging (politici en ambtenaren)

 • Klanttevredenheid en contact-center-tevredenheid

 • Ontwikkeling van producten en diensten

bottom of page