top of page

Onze kijk op onderzoek

Vanaf de oprichting in 1994 onderzoekt en adviseert Ergo op zeer uiteenlopende gebieden. Ergo wil bewust geen ‘one trick pony’ zijn. Hoewel Ergo ook een aantal specialismen heeft, is onze onderzoeksexpertise op een breed terrein inzetbaar. Wij geloven in veelzijdigheid en in het positieve effect van kruisbestuiving tussen verschillende onderzoeksgebieden en beleidsterreinen binnen bedrijfsleven en overheid.

Ergo ontleent zijn kracht aan het zich snel kunnen verdiepen in een (nieuwe) problematiek en het vervolgens vertalen van het marketing- of beleidsvraagstuk in een onderzoeksaanpak die zowel gedegen als creatief is.

Ergo zoekt daarbij steeds het evenwicht tussen pragmatisme en wetenschap. Wetenschappelijk verantwoord onderzoek is zinloos als het niet praktisch toepasbaar is. Tegelijkertijd leidt onderzoek zonder wetenschappelijk fundament wel tot uitkomsten, maar de vraag is wat die waard zijn. Immers: “garbage-in is garbage-out”.

Die combinatie van veelzijdigheid en specialisatie, van degelijkheid en creativiteit en van wetenschap en pragmatisme noemen wij research intelligence.

 

Waar Ergo voor staat

  • Actiegericht onderzoek. Bij alles wat we doen, vragen we ons af: hoe kunnen we zorgen dat onderzoek bijdraagt aan het nemen van gefundeerde beslissingen door onze opdrachtgever?

  • Korte communicatielijnen. Account management en onderzoeksuitvoering zijn in één hand.

  • Alles begint bij het marketing- of beleidsvraagstuk van de opdrachtgever. Dat vormt het startpunt voor ons werk. Onderzoeksmethoden en -technieken zijn daaraan ondergeschikt.

  • Creativiteit en improvisatievermogen. Naast onderzoekskennis en ervaring, zijn dit kernkwaliteiten van Ergo. 

  • Doen waar je goed in bent. En dus ook: zaken uitbesteden waar anderen beter in zijn.

bottom of page