top of page

Politici en ambtenaren

Public affairs is een terrein dat zich mag verheugen in een groeiende belangstelling van bedrijven, branche-organisaties en andere belangenbehartigers. Dat is niet verwonderlijk want een goede relatie met het openbaar bestuur vergroot de kans op effectieve beleidsbeïnvloeding en daarmee het succes van de organisatie.

 

Al een decennium geleden begon Ergo met het ontwikkelen van een model voor onderzoek onder politici, bestuurders en ambtenaren, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Inmiddels is dit model voor een groot aantal organisaties met succes toegepast. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor het optimaliseren van de relatie met deze belangrijke stakeholders. Het toont opdrachtgevers hoe zij op de kaart staan bij overheidsinstanties en in hoeverre hun strategieën en tactieken effectief zijn bij de belangenbehartiging.

 

Het onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in de vorm van diepte-interviews op de werkplek van de stakeholders. Tijdens de gesprekken wordt besproken hoe politici en ambtenaren de opdrachtgever ‘als organisatie’ beoordelen en waarom. Verder wordt ingegaan op de concrete samenwerkingsrelatie met de opdrachtgevende organisatie, en komt ter tafel welke (beleidsmatige en communicatieve) verbeteringen wenselijk zijn om de relatie met de politiek-bestuurlijke doelgroep te kunnen versterken.

 

Ergo heeft onder meer voor de volgende organisaties onderzoek uitgevoerd onder politici en ambtenaren:

 • Alliander

 • ANWB

 • Artsen zonder Grenzen

 • BOVAG

 • Cordaid

 • Eneco

 • ENGIE

 • Energie-Nederland

 • Nederlandse Spoorwegen

 • RAI Vereniging

 • RDW

 • Staatsbosbeheer

bottom of page