top of page

Journalisten

In opdracht van organisaties in verschillende sectoren verricht Ergo regelmatig journalisten-onderzoek. Daartoe wordt met gespecialiseerde (vak)journalisten (rtv, dagbladen, vakbladen, nieuws-sites) van gedachten gewisseld, meestal in de vorm van telefonische diepteinterviews.  In de gesprekken staat de  kwaliteit van de perscommunicatie van de opdrachtgevers centraal. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de sector besproken. Ergo voert dit type onderzoek zowel op ad hoc-basis uit als in de vorm van periodiek herhaalde multi-client projecten.

Ergo organiseert regelmatig journalisten-onderzoek in de volgende sectoren:

  • Verkeer en Vervoer (o.a. voor BOVAG, NS, ANWB, RAI Vereniging en ProRail)

  • Energie (o.a. voor Eneco, ENGIE, Essent en Netbeheer Nederland)

  • Natuur en Milieu  (o.a. voor Staatsbosbeheer, Natuur-monumenten en 
    Wereld Natuur Fonds)

  • Ontwikkelingssamenwerking (o.a. voor Artsen zonder Grenzen, Cordaid, Ministerie van Buitenlandse Zaken)

bottom of page