top of page

Clients

Dutch Government

Arrondissementsrechtbank Amsterdam

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Dienst Landelijk Gebied

Gemeente Amsterdam

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Financiën

Ministerie van Justitie

Ministerie van OC&W

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlandse Staatsloterij

NVWA (Nederlandse  Voedsel- en Warenautoriteit)

NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit)

Politie Amsterdam Amstelland

Politie Rotterdam-Rijnmond

Provincie Gelderland

Provincie Noord-Holland

Provincie Zuid-Holland

Raad voor de Kinderbescherming

Rijksvoorlichtingsdienst

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Stadsdeel Oud-Zuid (Amsterdam)

Stadsdeel Zuideramstel (Amsterdam)

Waterschap Rivierenland

ICT
Microsoft Europe
Microsoft USA
AT & T
KPN Telecom
T-Mobile

Financial Services
ABN-AMRO

Achmea Groep

Aegon

Atradius

De Hypothekers Associatie

FBTO

Groene Land Achmea

ING

Nationale Borgmaatschappij

PGGM

Postbank Zakelijk

Zilveren Kruis Achmea

Transport, mobility and infrastructure
Amsterdam Airport Schiphol

ANWB

BOVAG

Connexxion

De Fietsersbond

EVO

Inspectie Verkeer en Waterstaat

NS

RAI Vereniging

RDW

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied

Rijkswaterstaat Limburg

Rijkswaterstaat Noord-Holland

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Rijkswaterstaat Utrecht

Rijkswaterstaat Zeeland

Transport en Logistiek Nederland

 

Energy
Nuon
SenterNovem
Energie Centrum Nederland
GasTerra
Gasunie
Electrabel
TenneT
Alliander
Eneco

 

Other Commercial Clients
Akzo Nobel

Ebay/Marktplaats

Heineken

LeasePlan

PCM

Randstad Nederland

Rights Stuff

Shell

Ten Hagen & Stam

Veka Best

Wolters Kluwer

Yokogawa Europe

 

Nature and environment
Staatsbosbeheer
Stichting Natuur en Milieu
Vereniging Natuurmonumenten
Vogelbescherming Nederland
Wereld Natuur Fonds

 

Education

Europaschool Amsterdam
Informatie Beheer Groep / DUO

HBO-i
PTC+

 

Development Aid

Artsen zonder Grenzen

Cordaid

NCDO

Oxfam Novib

Plan Nederland

SNV

Unicef

 

Other non-profit clients

Amsterdams Uit Buro

De Rotterdamse Apothekersvereniging

Kamer van Koophandel Amsterdam

Maatwerk Amsterdam

Reclassering Nederland

Sectorfondsen Zorg en Welzijn

Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam)

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (Amsterdam)

Stichting Werkbij

Vereniging Eigen Huis

Waterleiding Maatschappij Overijssel

bottom of page